Rusisa

From Globasawiki
Rusisa
dexa Rusi, zona de leli Sovyeti Uncu
resmi Rusi, Belarus, Kazaki, Kirgizi, Tojiki
logayen 258 000 000

Rusisa (Rusisa: русский язык, [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]) sen nasyonli basa de Rusi.

Abece

Abece hare 33 harufi: 20 konsonan, 10 mwin, un semimwin iya kurto (й), un sakatemarka (Ъ), ji un naremmarka (Ь).

Harufi
Nenorto
Soti
Harufi
Nenorto
Soti
Harufi
Nenorto
Soti
А а А а [a] К к К к [k], [kʲ] Х х Х х [x], [xʲ]
Б б Б б [b], [bʲ] Л л Л л [ɫ], [lʲ] Ц ц Ц ц [ts]
В в В в [v], [vʲ] М м М м [m], [mʲ] Ч ч Ч ч [tɕ]
Г г Г г [g], [gʲ] Н н Н н [n], [nʲ] Ш ш Ш ш [ʂ]
Д д Д д [d], [dʲ] О о О о [o] Щ щ Щ щ [ɕː], [ɕ]
Е е Е е [ʲe], [e] П п П п [p], [pʲ] Ъ ъ Ъ ъ nenkogene
Ё ё Ё ё [ʲo] Р р Р р [r], [rʲ] Ы ы Ы ы [ɨ]
Ж ж Ж ж [ʐ] С с С с [s], [sʲ] Ь ь Ь ь kogene
З з З з [zʲ] Т т Т т [t], [tʲ] Э э Э э [e]
И и И и [i], [ʲi], [ɨ] У у У у [u] Ю ю Ю ю [ju], [ʲu]
Й й Й й [j] Ф ф Ф ф [f], [fʲ] Я я Я я [ʲa]