Tiganometri

From Globasawiki

Tiganometri sen matematili estudi fe gono yon tigagon. To sen tipo fe geometri.

Tiganometrili egalgi

Egalgi abil gwanxi gono (fe misal α) ton comen (hu bax belabel a, b, ji c) in tigagon:

tigagon de pitagoras

Maxusgi seplugido comen ortogonoli de tigagon egalgi seplugido hipotenusa. Hin sen egalgi de Pitagoras.