Budu

From Globasawiki
Budu
Lungoje 4879.4 km[1]
Wajenje 0.33011 × 1024 kg[1]
Candru 0[1]
Nyan 0.241 nyan[1]
Din 175.94 din[1]
Ewrekado lamahistori[1]
Ewrekayen nenjixido[1]

Budu sen unyum planeta xorfe Sola.

Sifa

Lungoje de Budu sen 4879.4 km, hu da sen 38% fe lungoje de Dunya, ji wajenje sen 0.33011 × 1024 kg, or 6% fe wajenje de Dunya. Un Buduli din sen 175.94 Dunyali din ji un Buduli nyan sen 87.969 Dunyali din (or 0.241 Dunyali nyan).[1]

Ewreka

Rasamu fe Budu fe 14yum cennyan

Budu le bekone fe lamahistori ji fe folo to no hare jixido ewrekayen.[1]

Ofatalari

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 William, David R. "Mercury Fact Sheet" (in Englisa). NASA. 25 de mesi 11, 2020.