Sabegon

From Globasawiki
Regular heptagon.svg

Sabegon sen figura har sabe gono ji sabe comen.

Meter

Moyun gono de pimpan sabegon hare 128 4⁄7° ji oto maxuscu cel 900°.

Peryaje

Peryaje de pimpan sabegon har comenli lungoje a sen:

Misal