Finco

From Globasawiki

Finco sen famil fe ospuroordenuli lalapiu. Ete cuyo yam bija. Maxori jongu asel of Sudeli Semiesfer, mas sol un baxfamil of tropikali Amerika, un to of Hawayili Isulalari, ji un jongu beewreka sol in Ewropaasia ji utarali Afrika.