Gebo

From Globasawiki
Gebo ji hanta

Gebo sen jismumon intre ketif ji hanta. Fe moy dua finixey hay artro. Pia fe midiya de gebo hay artro. Hay tiga lungo osto in gebo. Insan ji maymum hare dua gebo.