Hormona

From Globasawiki

Hormona sen molekul hu jismu de insan yongu da cel na irsal ixara pas jismu.

Tosu yongu in medis ji bucunente

Prehay bucunente fe somno-hormona. To sen pimpan bucunente.

To beyongu in medis cel na efeto funsyon de jismu. Ban juilaye misal sen:

  • Bucunente fe somno-hormona hu da sahay insan na somno
  • Fem hormona, hu da beyongu cel na mingi efeto de hayzi-esto, ji na sahay trasjensili femixu na alogi tesu jensi.
  • Man hormona, hu manixu yongu cel multi yongu, ji trasjensili manixu yongu cel na alogi tesu jensi.