Tigagonlogi

From Globasawiki

Tigagonlogi sen matematili estudi fe gono yon tigagon. To sen tipo fe geometri.

Tigagonlogili egalgi

Egalgi abil na gwanxi gono (fe misal α) ton comen (hu bax belabel a, b, ji c) in tigagon:

tigagon de pitagoras

Maxusgi seplugido comen ortogonoli de tigagon egalgi seplugido hipotenusa. Hin sen egalgi de Pitagoras.