Ogarhewan sen hewan hu insan pimpan hare da in sesu ogar har nyatu de insan.

Meme ji bwaw, dua tipo fe ogarhewan.

Ren no yongu lexi ogarhewan fe den kaso ki hewan sen insan.

Ogarhewan beyongu cel tonidi, or cel na amusa insan, or cel aloto.

Lista fe ogarhewan