Videoyuxi

From Globasawiki
Ren videoyuxi Donkey Kong yon videoyuxitul "Colecovision" ji yon amirutul.

Videoyuxi sen yuxixey hu da yongu ekrin cel na okogi ruaksyon xafe aksyon de yonguyen. Videoyuxi pia abil na bename aksyon "na yuxi denpul yuxixey".

Denwatu hu ren oko videoyuxi, dento sen sim kom na oko filme, minus ki ren abil na efeto filme yon amirutul.

Videoyuxi sen programa, fe folo, cel na videoyuxi, ren haja komputatora hu da abil na funsyon hin videoyuxi. Komputadora hu da cuyo beyongu cel na videoyuxi name videoyuxitul.

Videoyuxi le pimpan bemaydo ji bekari in maderili kaxa hu da sen especifi cel un videoyuxitul. Mas fe nunya, ren cuyo maydo ji kari videoyuxi yon intreneto, yon intrenetoli videoyuxidukan kom Steam or itch.io, ji xafe na kari videoyuxi, ren abil na (Englisali) download to cel in sesu suli komputatora.

Lista fe videoyuxi

Lista fe serye fe videoyuxi